image

ساماندهی مشاورین املاک


ساماندهی مشاورین املاک توسط رئیس محترم اتحادیه مشاورین املاک شمیرانات کلید خورد. دراین ساماندهی قرار است تمام مشاورین یا همان کارگزاران ملکی در دفاتر املاک ساماندهی شوند تا از یکسری مشکلات وسوء استفاده های پیشرو از جمله جابجایی مشاورین،که نمی توان مشخص کرد در لحظه یک مشاور در کدام دفتر املاک مشغول است و سو استفاده هایی که این مسافرین ویا مهاجرین به نظربنده که اسم مشاور را بنده بر روی اینها نمی گذارم از مدیران دفتر ، خریدار فروشنده و یا موجر ومستاجر صورت میگیرد جلوگیری شود. که بطور مثال در یک قرارداد یک شخص به ظاهر مشاور از دفتر املاک سو استفاده کرده است و 25 میلیون تومان از موجر و 25 میلیون از مستاجر بجای مدیردفتر املاک دریافت کرده است واین مبلغ را به مدیر تحویل نداده و رفته است. ودر یک طرف دیگر ماجرا ما بتوانیم مشاورین دارای سابقه و امین در منطقه از این مهاجرین تفکیک شوند و سابقه درخشان این مشاورین برای اولین بار ثبت وقابل استفاده برای این عزیزان گردد لذا از این رو پس از طی کردن مراحل زیادی به این امر مهم دست یافته ایم تا بتوانیم خدمات شایانی را در این صنف به همشهریان عزیزمان داده شود. محمدرضا قاسمی (رئیس اتحادیه مشاورین املاک شمیرانات)