کد مطلب : 4937 تاریخ مطلب : 1395/04/20

گفتگو رياست اتحاديه صنف مشاورين املاک شهرستان شميرانات با هفته نامه پيام ساختمان درخصوص بازار مسکن