کد مطلب : 40810 تاریخ مطلب : 1398/05/05

انتخابات هيأت مديره و بازرسين اتحاديه

انتخابات اعضاي هيأت مديره و بازرسين اتحاديه صنف مشاورين املاک شهرستان شميرانات روز يکشنبه مورخ 98/05/13 از ساعت 9 صبح الي 12 ظهر در محل تالار وليعصر واقع در ميدان چيذر برگزار مي گردد.

بدينوسيله از اعضاي محترم تحت پوشش اتحاديه دعوت مي گردد در تاريخ يکشنبه مورخ 98/05/13 از ساعت 9 صبح الي 12 ظهر جهت شرکت در انتخابات اعضاي هيأت مديره و بازرسين اتحاديه صنف مشاورين املاک شهرستان شميرانات با در دست داشتن کارت ملي يا پروانه کسب، شخصاً در محل تالار وليعصر واقع در ميدان چيذر حضور بهم رسانند.