کد مطلب : 36622 تاریخ مطلب : 1397/09/07

انتخابات هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران

موفقيت حسين طاهرمحمدي در انتخابات هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران

جناب آقاي حسين طاهرمحمدي

با کمال مسرت موفقيت شما در انتخابات هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران که بيانگر تعهد، کارآمدي و لياقت حضرتعالي بوده را صميمانه تبريک عرض نموده و از درگاه ايزد منان مزيد توفيقات براي خدمتي مملو از توکل الهي در جهت رشد و شکوفايي ايران اسلامي مسألت داريم.