کد مطلب : 3292 تاریخ مطلب : 1394/06/25

صدور پروانه هاي ساختمان سازي کاهش يافت

رئيس اتحاديه مشاورين معاملات املاک مشهد گفت: صدور پروانه‌هاي ساختمان‌سازي کاهش يافته است.

صادق عابدزاده در گفتوگويي بيان کرد: صدور پروانههاي ساختوساز در کشور و به ويژه مشهد کاهش يافته است.
وي در خصوص ميزان ساختوساز مسکن در مشهد، تصريح کرد: تعداد پروانههاي ساختوساز گرفته شده طي سال جاري بسيار پايينتر از سالهاي قبل بوده و متاسفانه اين کاهش در مشهد و خراسانرضوي بيشتر بوده است.
رئيس اتحاديه مشاورين معاملات املاک مشهد ادامه داد: کاهش صدور پروانههاي ساختمانسازي و ورود سرمايهگذاران مشهدي بخش مسکن به بازارهاي شهرهاي ديگر نظير اصفهان و تهران تاثير مستقيمي بر رکود بازار مسکن داشته است.
وي با اشاره به افزايش تعداد رهن و اجاره در بازار مسکن، اظهار کرد: از ابتداي شهريور ماه در حالي ميزان رهن و اجاره افزايش يافته و اين بازار با رونق همراه بوده که افزايش اجارهبها مطابق استاندارد و به ميزان 10 تا 20 درصد بوده است.
عابدزاده با بيان اينکه تا حدودي در بخش خريد مسکن نيز مراجعات افزايش يافتهاست، عنوان کرد: متاسفانه اين بازار همچنان در رکود به سر ميبرد و پيش بيني ميشود تا اخر امسال بازار مسکن از رکود خارج شود.
وي با بيان اينکه به دليل رکود در خريدوفروش مسکن، ميزان ساختوساز نيز کاهش يافته است، خاطرنشان کرد: سازندهها و سرمايهگذاران بخش مسکن نسبت به قبل تمايل کمتري نسبت به سرمايهگذاري و ساخت مسکن در مشهد دارند.
رئيس اتحاديه مشاورين معاملات املاک مشهد با بيان اينکه اگر بازار مسکن از رکود خارج شود به طبع آن بسياري از بازارهاي ديگر نيز از رکود خارج ميشوند، خاطرنشان کرد: اگر ساختوساز براي سرمايهگذار توجيه اقتصادي نداشتهباشد، طبيعتا سرمايهگذار نيز سرمايه خود را از بازار مسکن خارج کرده و به بازارهاي ديگر انتقال ميدهد.
وي در خصوص بورس مسکن گفت: اين بورس قابليت اجرايي ندارد، چرا که براي مسکن نميشود مانند سهام يک کارخانه قيمت مشخص تعيين کرد.
عابدزاده در خصوص قانون ممنوعيت پيشفروش مسکن، اظهار کرد: متاسفانه اين قانون به درستي اجرايي نشده و موجب تشکيل رکود سنگينتر و طولانيتر شده است.
وي تاکيد کرد: آيين نامه اجرايي قانون ممنوعيت پيشفروش مسکن در خردادماه سال جاري ابلاغ شده، اما متاسفانه قابليت اجرايي نداشته است و تنها به بازار مسکن لطمه وارد ميکند، چرا که تنها دفاتر املاک هستند که اين قراردادهاي پيشفروش را نمينويسند.