کد مطلب : 27447 تاریخ مطلب : 1397/01/27

اطلاعيه شماره 1 - 97

به اطلاع مي رساند طبق دستورالعمل ارسالي از طرف کميسيون نظارت بر اصناف شهرستان شميرانات بکار گيري اتباع خارجي (فاقد پروانه کار) در کليه سطوح شغلي ممنوع بوده و در صورت بکار گيري اتباع بيگانه غير مجاز سريعاً با اين افراد تسويه حساب نمائيد