کد مطلب : 25065 تاریخ مطلب : 1396/10/10

اطلاعيه شماره 3 - 96

با توجه به دستور رياست محترم کميسيون نظارت بر اصناف شهرستان شميرانات در راستاي مبارزه با پولشوئي اجراي موارد ذيل لازم الاجراء مي باشد:

ثبت و ضبط هرگونه خريد و فروش و ارائه خدمات بالاتر از 15 ميليون تومان با الزام صدور فاکتور رسمي (با کد ملي و کد پستي صحيح خريدار و فروشنده) مطابق قانون و آئين نامه و دستورالعمل اجرائي

نگهداري اسناد و مدارک هرگونه معاملات بالاتر از 15 ميليون تومان به مدت 5 سال در محل واحد صنفي که قابل دسترسي مأموران نظارتي باشد

مشاهده نامه